Om de kwaliteit van de arts/patiënt relatie tijdens de raadpleging te bevorderen is het noodzakelijk om storende telefoons te vermijden.  Dokter Wyns werkt met een medisch secretariaat. Voortaan zullen al uw telefoons in principe worden doorgeschakeld naar het secretariaat. Het secretariaat dient alleen om afspraken vast te leggen zowel voor raadplegingen als voor huisbezoeken.